IDG - Din partner hela vägen till framgång.

Vill du utveckla ditt team eller ledningsgrupp så att ni kan skapa effektivare resultat?
Vi skräddarsyr program utifrån era behov och hjälper er hela vägen.

Sammansvetsat team

Ledningsgruppens arbete är inte bara viktig utan oftast helt avgörande för att skapa motivation och handlingskraft i organisationen. I vårt program för ledningsgrupper identifierar vi era gemensamma utmaningar och utvecklingsområden för att kunna stödja gruppen till att skapa effektivare resultat tillsammans. LÄS MER HÄR.
 

Oavsett om ni är en nybildad grupp eller om ni arbetat länge tillsammans behövs ibland ny energi och styrkraft utifrån. I vår utvecklingsprocess identifierar vi era utmaningar och hur ni – med oss som stöd – kan övervinna dem och bli mer sammansvetsade och effektiva. LÄS MER HÄR.

Vi har en gedigen erfarenhet av ledarskap- och teamutveckling.

Därför ska du anlita oss:

Vi var en nybildad ledningsgrupp efter att verksamheten hade gått igenom en omfattande omorganisation. Vi fick hjälp att skapa större öppenhet, göra varandras styrkor och utvecklingsområden mer transparanta för varandra. Alla medlemmar i ledningsgruppen upplevde att vi aldrig tidigare haft så bra samarbete som efter denna insats. 

 

Catherine Miller
CIO, SL

Copyright © 1996-2016 International Data Group

Efter IDGs teamutveckling tycker jag att vi som individer kom mycket närmare varandra, vi kunde mer öppet tala om feedback och utveckla varandra i våra svagheter och styrkor. IDGs konsulter var väldigt professionella och programmet var absolut uppskattad av alla mina medarbetare.

Ali Eskandari
CIO, Infranord

Vi hjälper er att Identifiera era gemensamma utmaningar och utveckla bättre affärer tillsammans.

Våra konsulter:

Ulrika Morell är vår coach och kursledare för team- och ledningsgrupper. Hon har 15 års erfarenhet av att arbeta med utveckling av ledare och organisationer och egen flerårig erfarenhet som chef. Ulrika är utbildad organisationskonsult och diplomerad handledare/coach vid Gestaltakademi.

Effektiv ledningsgrupp

Jessica Bergström har flerårig erfarenhet från att arbeta med grupputveckling, coaching, HR och rekrytering. Hon är utbildad beteendevetare med en magisterexamen i psykologi samt är diplomerad coach enligt ICF's riktlinjer.

ledarskap@idg.se
08-453 63 77

Vi hjälper er att utveckla förtroende, tillit och öppenhet i gruppen.

Aktuellt
Hur kan en process med en ledningsgrupp se ut?

Under våren har vi jobbat med en nybildad ledningsgrupp på Infranord som hade behov av att utveckla samarbetet och gemensamma arbetsformer. Vi inledde med en förstudie där vi träffade ledningsgruppens chef för att anpassa programmet till deras specifika behov. Därefter påbörjade vi förberedelser där det ingick att ha en dialog, utföra personprofiler och ge feedback till samtliga chefer i gruppen. Själva konferensen pågick under 2 dagar på extern konferensgård. Som en del i programmet har vi haft ett par uppföljningsmöten med ledningsgruppens chef efter seminariet samt utför utvärdering från gruppen genom frågeformulär.

Vill du komma vidare med ditt team eller ledningsgrupp?

Fix the following errors:
Hide